Dyżury wakacyjne 2017

Szanowni Państwo,

zapisy na miesiące lipiec i sierpień 2017 prowadzone będą we wszystkich przedszkolach w terminie od 2 do 31 maja 2017 r.

Aby zapisać dziecko na lipiec bądź sierpień udajecie się Państwo bezpośrednio do dyżurującego przedszkola. Lista dyżurów dostępna w Kąciku dla rodziców,
w przedszkolu.

karta-wakacje-2017

 

Zaszufladkowano do kategorii Wszyscy

Wycieczka do Doliny Skrzatów

Szanowni Państwo, 9 maja (wtorek) wyjeżdżamy na wycieczkę do Doliny Skrzatów. Wyjazd o godz. 11:00, planowany powrót na godzinę 16:00 17:00.
W programie wycieczki:
1. zwiedzanie słowiańskiego szlaku, chat z gliny, ziemianki, domku na drzewie,
2. tematyczne gry i zabawy ruchowe prowadzone przez animatorów,
3. warsztaty tematyczne plastyczne
4. ognisko z kiełbaskami.
Przedszkole zabiera także picie i suchy prowiant. Liczba miejsc 50. Chętnych prosimy o zapis na listę, decyduje kolejność zgłoszeń.
Lista do zapisów i szczegóły o kosztach, na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Kalendarz kwietniowy

 • 3 kwietnia godz. 9:50 – Skrzaty – zajęcia komputerowe w SP 160;
 • 4 kwietnia godz.12:30 – Skrzaty – sala kinowa w SP 26;
 • 4 kwietnia godz.10:00 – Misie wybiorą się do biblioteki;
 • 6 kwietnia godz.12:00 – Biedronki pojadą na wycieczkę do Lasu Łagiewnickiego;
 • 11 kwietnia godz. 10:00 – Skrzaty – wyjście do Manufaktury – udział w zajęciach na ściance wspinaczkowej;
 • 12 kwietnia godz.10:00 – Biedronki wybiorą się do Planetarium;
 • 19 kwietnia godz. 12:00 – Misie i Skrzaty – wycieczka do Lasu Łagiewnickiego;
 • 20 kwietnia godz. 9:30 – audycja baletowa „Czarodziejski ogród”;
 • 25 kwietnia godz. 9:50 – Skrzaty – udział w zajęciach edukacyjnych w SP 36 pt. „Co siedzi w mojej głowie i sercu?”
 • 27 kwietnia godz.10:00 – Biedronki wybiorą się do biblioteki

Rekrutacja 2017/2018

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie OD 18 KWIETNIA 2017 r. OD GODZ. 8:00 DO 10 MAJA 2017 r. DO GODZ. 15:00.

 

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl (strona będzie aktywna OD 18 KWIETNIA  2017 r. OD GODZ. 8:00 DO 10 MAJA 2017 r. DO GODZ. 15.00).

WAŻNE: Wniosek kandydata musi być podpisany przez obydwoje rodziców/prawnych opiekunów!  

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka.

Po weryfikacji wniosków:

 1. 31 MAJA 2017 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
  OD 01 CZERWCA OD GODZ. 8:00 DO 07 CZERWCA 2017 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
 2. 14 CZERWCA 2017 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie OD 20 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 

Szczegółowe informacje, terminy, kryteria i sposób postępowania Rodziców/ prawnych opiekunów znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

 

Ważne!!!Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo,

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 składają  deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, w terminie OD 27 MARCA DO 7 KWIETNIA 2017 r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola zakładka Rekrutacja lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie OD 20 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

Kalendarz marcowy

W marcu w naszym przedszkolu m.in.:

 • 2 marca o godz. 11.00 – wyjście do teatru Arlekin „Konik Garbusek”;
 • 3 marca o godz. 10.00 – Skrzaty udadzą sie do Przedszkola Specjalnego nr 1 (ul. Gandhiego 26);
 • 6 marca o 10.00 – Skrzaty SP nr 36 – udział w zajęciach komputerowych;
 • 6 marca od godz. 9:00 rozpoczną sie badania logopedyczne – przesiewowe dla Misiów i Biedronek
 • 7 marca o godz.10 – Misie wyjście do Biblioteki
 • 14 marca o godz. 9.30 Skrzaty wezmą udział w turnieju sportowym „Maluchy to zuchy” w SP 111;
 • 21 marca – “Zielony dzień w przedszkolu” – przebieramy sie na zielono, ponad to wszystkie dzieci wezmą udział w grze terenowej, którą organizujemy na terenie Parku Poniatowskiego;
 • 22 marca o 10.15 Skrzaty wyjście do Biblioteki
 • 22 marca o godz.13:45 – koncert Filharmonii
  : “Z wielkanocną wizytą u smoka wawelskiego”
 • 24 marca 13:00 koncert p. Uli Pakuły pt.:” Rokendrolowa wiosna”;
 • 28 marca o godz.10:30 – Biedronki idą do sali kinowej do SP nr 26
 • 30 marca o godz. 10.30 Skrzaty – SP 36 – zajęcia edukacyjne.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy mamom:

 • Marceliki i Mateusza P. z grupy Biedronek
 • Wiktorii T., Marcelinki, Huberta, Ingi, Julci K., Julka i Malwinki z grupy Misiów
 • Nadii L., Nikoli i Patryków z grupy Skrzatów

za przygotowanie ciast na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka!

Aneksy do umów

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 r.,  poz. 1985), która znowelizowała w art. 2 ustawę  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. , poz. 1943 z późn. zm) zmieniając  zapis w art. 14 ust.5 pkt 1 o treści – „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach (…)” i przyjęciu przez Radę Miasta Łodzi nowej uchwały o opłatach za przedszkole (Uchwała Nr XL/1055/17 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2017 r. w  sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź).

    informuję, że wszyscy rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania aneksów do umowy o świadczenie zawartej z przedszkolem. Aneks podpisują obydwoje rodzice u dyrektora przedszkola.

Zapraszam 🙂